Biokol

Sol, vind och biobränslen är ­viktiga komponenter i ett hållbart energi­system. Genom att koppla in biokol i sammanhanget skapas viktiga system- och kretslopps­vinster.

Biokol tillverkas genom syrefri upphettning (pyrolys) av biobränslen, biologiska restprodukter och rötslam från reningsverk. Resultatet blir ett kolpulver och bitar av poröst träkol med många värde­fulla egenskaper.

Biokol

  • ökar odlingsjordens vatten- och
  • näringshållande förmåga
  • förbättrar den bakteriella aktiviteten i kompost och odlingar
  •  är gynnsamt som ­fodertillsats för idisslare och i strö vid kyckling­uppfödning
  • minskar avgången av ammoniak och metangas inom jordbruket

Biokolet har, när det används som jordförbättring, dessutom en ­direkt klimat­positiv effekt genom att fungera som kolsänka! Det är mycket ­stabilt och kan bli kvar i marken i tusentals år. Den kol­dioxid som växterna via fotosyntesen avlägsnat från luften stannar på så vis, i form av biokol, kvar i marken.

Vid tillverkning av biokol uppstår ett energiöverskott som kan användas till produktion av el. Tillsammans med övriga komponenter i energisystemet fungerar framställningen av biokol där­igenom som ett bio­logiskt energibatteri och en energibuffert.

Biokol Alla.png